Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na oficiálnom webovom sídle obce Mýtna.

Aktuálne oznamy

Oznámenie


 

Neplatiči

      Pohľadávky k 31.12.2018.
viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania „R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce“ k.ú. Mýtna Kraj: Banská Bystrica, okres: Lučenec účel vyvlastnenia: rýchlostná cesta „R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastm'ckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovam'“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastneni ...viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania k R2

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vl ...viac...


 

Nové úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej

Vážení spoluobčania,
menia sa úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej.
viac...


 

Úradná tabuľa

Obec Mýtna vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Mýtna

V súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Mýtna vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Mýtna.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej "Voľba kontrolóra obce - neotvárať" na Obecný úrad, Mýtna 47, 98553 Mýtna. Termín na ukončenie pod ...viac...


 

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup

Úvodná stránka