Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. 

Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

-     určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,

-     schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,

-     schvaľuje územný plán obce,

-     rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,

-    určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje

    o prijatí úveru alebo pôžičky,

-   vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce

    zvoláva verejné zhromaždenia občanov,

-    uznáša sa na nariadeniach,

-  schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom

    združení,

-    určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného  kontrolóra

-    schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy

-   zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrhstarostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

-         schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

-         zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,

-         udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

-         ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

               POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MÝTNEJ                       
Meno a Priezvisko  Profesia  Funkcia  Foto

         

Budáčová Elena, Mgr.

do 31.12.2015

 

 

         poslankyňa  
          Čeman Ján zámočník        poslanec   

         

 

Fiľo Pavel, Ing.

 

 

inšpektor 

      

 

poslanec

 

 

 Gregušová Anna, Mgr.

od 2016

 

 

 

poslankyňa

 

         

 

 

Karman Juraj, Ing.

 

 

 

podnikateľ 

      

 

 

poslanec

 

         

Národa Jozef

 

 

 

      

poslanec

 

        

 

  Šimove Peter, Mgr.

 

simove.mytna@gmail.com

 

 

 

 

inžinier kvality

      

 

poslanec

 

         

 

Šuleková Marta

 

 

krajčírka

      

 

zástupca

starostu

 

 

                                                                                                                                                                                     
                                                   

 

                 

 


 
Rokovací poriadok

 
Zásady odmeňovania poslancov

 
Dodatok č. 1
 dodatok.doc (24 kB) dodatok.doc (24 kB)

 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup

Úvodná stránka