Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Vitajte na oficiálnom webovom sídle obce Mýtna.

Aktuálne oznamy

OZNAM

 
     Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár “
viac...


 

Pozvánka

     Dobrovoľný hasičksý zbor Mýtna žiada priaznivcov o pomoc pri výstavbe novej hasičskej zbrojnice. Brigáda - murovanie sa uskutoční 06. a 07.07.2019 to jest sobota  a nedeľa.
Kontakt: 0917 850028
viac...


 

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v období od 1.7.2019 do 20.9.2019 bude z dôvodu
vykonávania plánovanej ťažby dreva celkovo obojsmerne uzavretá lesná
cesta/účelová komunikácia/ Dolná Bzová - Horná Bzová
viac...


 

Rozhodnutie

na použitie listového herbicídu ROUNDUP-BIAKTIV z dôvodu ničenia inváznych druhov
rastlín pohánkovca japonského (Fallopia japonica), odstránenia nežiaducej vegetácie na
brehoch, ochranných hrádzach a medzihrádzovom priestore a plochách v lokalitách
viac...


 

Verejná vyhláška


 

Rýchlostná komunikácia R2


 

Rozhodnutie


 

výberové konanie


 

žiadosť o povolenie na zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami


 

správa


 

Dohoda o vyrovnaní záväzku.

 ... splátkový kalendár záväzku
viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie V. - XII. 2019

     je určený k najbližšiemu riadnemu zasadnutiu obecnému zastupiteľstvu.
viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

.... oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojednávania k výstavbe R2
viac...


 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby.


 

Delegovanie člena


 

Zápisnica z verejného prerokovania dňa 21.03.2019


 

Aktuálny stav k 20. marcu 2019


 

Oznámenie o verejnom prerokovaní

     dňa 21.03.2019 o 10.00 hodine bude v kultúrnom dome v Mýtnej verejné prerokovanie Správy o hodnotení činnosti - obaľovačka.
viac...


 

zápisnica z výberového konania hlavného kontrolóra

     zápisnica
viac...


 

Oznámenie

    Správne konanie vo veci výrubu stromov.
viac...


 

DRAŽBA

     Vhláška o dražbe nehnuteľnosti.
viac...


 

ZBER ODPADU BIO

     Termíny vývozov BIO odpadu.
viac...


 

OZNAM

     Podľa § 34 ods. zákona môže verejnosť podávať pripomienky k všeobecnému zrozumiteľnému záverečnému zhrnutiu  na OcÚ Mýtna do 10.marca 2019.
viac...


 

Klub Amavet pri základne školy Divín Vás pozýva na deň plný zábavy, vedy a pokusov. Prosím potvrdte svoju účasť najneskôr do 13.03.2019 do 15,00 hod. !!!!

     Potvrdte svoju účasť do 13.3.2019 do 15.00 hodiny, ďakujeme.
viac...


 

Doplnenie monitorovacej správy k prístavbe MŠ

     Monitorovacia správa k prístavbe MŠ.
viac...


 

Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna - zaslanie správy o hodnotení

     v prílohe je správa o hodnotení vplyvov obyľovačky na životné prostredie.
viac...


 

Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

      Areál obaľovačky asfaltových zmesí predkladaný navrhovateľom Váhostav - SK, a.s., Bratislava
viac...


 

Neplatiči

      Pohľadávky k 31.12.2018.
viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania k R2

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vl ...viac...


 

Nové úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej

Vážení spoluobčania,
menia sa úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej.
viac...


 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka