Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVÁ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

OZ v Mýtnej dňa 24.10.2019

Zasadanie zo dňa 30.9.2010

P O Z V Á N K A
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a / zákona SNR č. 369 / 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mýtna,
ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2010 / štvrtok / o 17:00 hod.
na Obecnom úrade v Mýtnej
s týmto programom:


  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Správa o plnení uznesení
     - predkladá starosta obce
  5. Voľba hlavného kontrolóra
   - predkladá predseda komisie
  6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mýtnej
   - predkladá starosta obce 
  7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Mýtna za I. polrok 2010
   - predkladá kontrolór obce
  8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mýtna
  - predkladá starosta obce
  9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti 
                                                                                                     Ing. Pavel Greksa
                                                                                                   starosta obce Mýtna


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka