Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVÁ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

OZ v Mýtnej dňa 24.10.2019

Zasadanie zo dňa 24.2.2011

P O Z V Á N K A


V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a / zákona SNR č. 369 / 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov


zvolávam
druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mýtna,
ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2011 /štvrtok / o 17:00 hod.
na Obecnom úrade v Mýtnej
s týmto programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  4. Správa o plnení uznesení
   - predkladá starosta obce
  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
   - predkladá kontrolór obce
  6. Dodatok č. 1. k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mýtna
   - predkladá starosta obce
  7. Návrh na zriadenie stálych komisií, prednostu OÚ a voľba predsedov
   - predkladá starosta obce
  8. Organizačný poriadok obce Mýtna
   - predkladá starosta obce
  9. Interpelácia poslancov
10. Návrhy a podnety poslancov
11. Diskusia
12. Záver

 

 


Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti 
                                                                                                       Ing. Pavel Greksa
                                                                                                     starosta obce Mýtna

 

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka