Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Vitajte na oficiálnom webovom sídle obce Mýtna.

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška


 

Rýchlostná komunikácia R2


 

Rozhodnutie


 

výberové konanie


 

žiadosť o povolenie na zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami


 

správa


 

Dohoda o vyrovnaní záväzku.

 ... splátkový kalendár záväzku
viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie V. - XII. 2019

     je určený k najbližšiemu riadnemu zasadnutiu obecnému zastupiteľstvu.
viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

.... oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojednávania k výstavbe R2
viac...


 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby.


 

Delegovanie člena


 

Zápisnica z verejného prerokovania dňa 21.03.2019


 

Aktuálny stav k 20. marcu 2019


 

Oznámenie o verejnom prerokovaní

     dňa 21.03.2019 o 10.00 hodine bude v kultúrnom dome v Mýtnej verejné prerokovanie Správy o hodnotení činnosti - obaľovačka.
viac...


 

zápisnica z výberového konania hlavného kontrolóra

     zápisnica
viac...


 

Oznámenie

    Správne konanie vo veci výrubu stromov.
viac...


 

DRAŽBA

     Vhláška o dražbe nehnuteľnosti.
viac...


 

ZBER ODPADU BIO

     Termíny vývozov BIO odpadu.
viac...


 

OZNAM

     Podľa § 34 ods. zákona môže verejnosť podávať pripomienky k všeobecnému zrozumiteľnému záverečnému zhrnutiu  na OcÚ Mýtna do 10.marca 2019.
viac...


 

Klub Amavet pri základne školy Divín Vás pozýva na deň plný zábavy, vedy a pokusov. Prosím potvrdte svoju účasť najneskôr do 13.03.2019 do 15,00 hod. !!!!

     Potvrdte svoju účasť do 13.3.2019 do 15.00 hodiny, ďakujeme.
viac...


 

Doplnenie monitorovacej správy k prístavbe MŠ

     Monitorovacia správa k prístavbe MŠ.
viac...


 

Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna - zaslanie správy o hodnotení

     v prílohe je správa o hodnotení vplyvov obyľovačky na životné prostredie.
viac...


 

Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

      Areál obaľovačky asfaltových zmesí predkladaný navrhovateľom Váhostav - SK, a.s., Bratislava
viac...


 

Neplatiči

      Pohľadávky k 31.12.2018.
viac...


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania k R2

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vl ...viac...


 

Nové úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej

Vážení spoluobčania,
menia sa úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej.
viac...


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka