Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce.

OSLOBODENIE OD DANE

1/ Od dane za psa je oslobodený:

a) pes, ktorého vlastní člen Zväzu kynologických záchranárskych brigád SR, ak je pes evidovaný zväzom na tento účel,
b) služobný pes v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.

2/ Oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri oznámení vzniku daňovej povinnosti spolu s listinou preukazujúcou dôvod oslobodenia. V opačnom prípade oslobodenie od dane nevzniká a pes sa zdaní príslušnou sadzbou.

3/ Postup podľa ods. 2 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na vlastníkov a držiteľov psov uvedených v článku 20 ods.2 tohto VZN.

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňovníkom  musí byť plnoletá osoby.

 

Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok :

  •  za psa chovaného v intraviláne obce vo výške 7 eura
  •  za psa chovaného v extraviláne obce vo výške 3,5 eura.

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na Obecnom úrade Mýtna do 30 dní od vzniku a zániku povinnosti. Správca dane vyrubí daňovníkovi daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2/ Daňovník je povinný uhradiť daň za psa v deň oznámenia vzniku daňovej povinnosti a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu Mýtna alebo na účet Obce Mýtna.

3/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník uhradí pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

4/ V ďalších zdaňovacích obdobiach bude daň vyrubená platobným výmerom a splatná do 30. apríla tohto zdaňovacieho obdobia.
 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka