Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Komunálny odpad a DSO

Komunálny odpad a DSO


Obec Mýtna vyberá poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2011.

  

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
(FYZICKÁ OSOBA)

  

Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu ... na iný účel ako na podnikanie (bližšie údaje vo VZN)
 

  

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
(PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)

 

Poplatníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) na území obce na iný účel ako je podnikanie, alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na podnikanie (ďalej len poplatník).


Zapojenie sa do systému zberu

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 (ďalej len VZN) poplatník je povinný prihlásiť sa do systému zberu komunálneho odpadu buď priamo ako platiteľ alebo prostredníctvom iného podnikateľa, ak ide o nájomcu.

 
Ohlasovacia povinnosť


Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. a to do 30 dní:


od vzniku povinnosti platiť poplatok (od zahájenia činnosti, prevádzky na území obce),
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti (od zrušenie činnosti, prevádzky na území obce),

od skončenia kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak došlo k zmene už nahlásených údajov.

 

  •  Sankcia za nepodanie oznamovacej povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti správca dane môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb.
 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka