Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

               POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MÝTNEJ 2018-2022       

poslanci a starostka 10-12-2018 www.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva z 10.12.2018, poslanci s novou starostkou.

Zľava:
Ing. Maroš Koristek
Mgr. František Koristek
Mgr. Peter Šimove
Mgr. Aneta Zvarová
Mgr. Eva Šuľanová
     Matúš Fulajtár
Mgr. Dana Marková, PhD.
Mgr. Stanislav Bella

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. 

Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

-     určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,

-     schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,

-     schvaľuje územný plán obce,

-     rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,

-    určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje

    o prijatí úveru alebo pôžičky,

-   vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce

    zvoláva verejné zhromaždenia občanov,

-    uznáša sa na nariadeniach,

-  schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom

    združení,

-    určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného  kontrolóra

-    schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy

-   zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrhstarostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

-         schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

-         zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,

-         udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

-         ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka