Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Vnútorný poriadok KD

                   VNÚTORNÝ PORIADOK PLATNÝ PRE PRIESTORY KD OBCE MÝTNA

Obec Mýtna v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Greksom v súlade s § 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce vydáva tento vnútorný poriadok platný pre užívanie priestorov v Kultúrnom dome ( KD ).

1. V priestoroch KD je zakázané :
- fajčiť( okrem vyhradených priestorov pre fajčiarov ) a používať otvorený oheň,
- používať a uchovávať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
- využívať priestory bez prítomnosti alebo súhlasu zodpovednej osoby,
- vstupovať občanom s infekčným ochorením.

2. Vo všetkých priestoroch KD sa návštevník musí správať tak, aby :
- nespôsobil úraz sebe ani iným osobám,
- neznečisťoval a nepoškodzoval priestory ani vybavenie KD,
- nedochádzalo k odcudzeniu majetku, ktorý je súčasťou vybavenia KD, ani osobných vecí návštevníkov KD.

3. Návštevníci KD sú povinní bez odkladu upozorniť zodpovedného pracovníka na akékoľvek porušovanie Vnútorného poriadku, predpisov protipožiarnej ochrany, bezpečnostných predpisov, ako aj iných všeobecne platných záväzných predpisov.

4. Za porušenie Vnútorného poriadku v bodoch 1. a 2. môže byť návštevník okamžite vykázaný z priestorov KD zodpovedným pracovníkom. Zodpovedný pracovník môže pri závažnom, alebo opätovnom porušovaní Vnútorného poriadku zakázať vstup návštevníkovi do priestorov KD na určitú dobu. V prípade, že porušením Vnútorného poriadku došlo k preukázanému spôsobeniu škody na majetku KD je návštevník povinný škodu uhradiť v plnej výške podľa zúčtovacích nákladov na obstarávanie majetku.

5. Obec Mýtna nezodpovedá za odcudzenie a škody spôsobené na osobnom majetku návštevníkov KD !


Tento Vnútorný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa : 14.05.2008
Vypracoval : Bc. Ľubica Marková
V Mýtnej dňa 13.05.2008

                                                                                                Ing. Pavel Greksa
                                                                                               starosta obce Mýtna


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka